Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija i šivanje u visokoj modi I

 Info > kolegij: Konstrukcija i šivanje u visokoj modi I
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Modelirani kroj i sašiveni model.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Konstrukcija kroja i modeliranje prema povijesnim predlošcima u visokoj modi. Konstrukcija svih elemenata odjeće koji daju modelu obilježje i kvalitetu kroja u visokoj modi. Izrada i šivanje modela treba biti prema pravilima obrade unikatnog modela u visokoj modi što podrazumijeva strojno šivanje i ručnu obradu.
Cilj kolegija Osposobiti studenta za izradu unikatne kolekcije odjeće u visokoj modi gdje je prepoznatljivo savršenstvo kroja i ručna izrada koja je atribut i potvrda unikata.
Literatura potrebna za ispit D.Ujević,D.Rogale,M.Hrastinski:Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zrinski d.d.
Čakovec, Zagreb 2000. ISBN: 953-96408-1-4
Line Jaque: La Tehnique de la coupe, Maison, A.De Boeck 203, Avenue Luise Bruxelles 5, Paris 1972.