Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstilom I

Nositelji
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja seminar
Preduvjet za ispit Redovno pohađanje nastave i likovna mapa.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Umjetničko djelo, tekstil kao umjetnički medij, korištenje tekstilnih materijala i tehnika: tradicionalnih, suvremenih i alternativnih. Istraživanje i eksperimentiranje s tehnikama i materijalima. Izvori ideja i njihovo poticanje. Materijalizacija ideja: skice i gotova dvodimenzionalna umjetnička djela nastala korištenjem tekstila kao medija.
Cilj kolegija Spoznavanje tekstila kao medija koji se koristi u umjetničkom stvaranju. Traženje osobnog umjetničkog izraza kroz tekstilni medij u 2 dimenzije.
Literatura potrebna za ispit Constantine & Reuter: Whole Cloth
Svu ostalu literaturu mentor prilagođava individualnim interesima svakog specijalizanta.