Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstilom II

Nositelji
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovno pohađanje nastave, kolokvij iz prvog semestra i likovna mapa.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Korištenje tekstilnih i netekstilnih tradicionalnih, suvremenih i alternativnih materijala i tehnika. Korištenje iskustava umjetničkih praksi i upoznavanje mogućnosti multimedijskog pristupa tekstilu u svrhu poticanja ideja i pronalaženja novog i suvremenog, vlastitog izraza. Realizacija trodimenzionalnih umjetničkih ideja nastalih korištenjem tekstila kao medija s naglaskom na individualnost, originalnost, inovativnost.
Cilj kolegija Produbljavanja spoznaje o tekstilu kao mediju u umjetničkom stvaranju kroz teoriju i praksu. Naglašeno je individualno istraživanje i eksperiment. Traženje osobnog umjetničkog izraza kroz tekstilni medij u 3 dimenzije.
Literatura potrebna za ispit Literaturu mentor prilagođava individualnim interesima svakog specijalizanta.