Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje visoke mode I

Suradnici: ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Elementi kreiranja u visokoj modi: kreiranje po povijesnim predlošcima visoke mode od Ch.F.Worth-do danas. Iznalaženje idejnih rješenja prema različitim izvorima inspiracije i prema različitim namjenama. Vježbe su tematski povezane sa sadržajima iz predavanja i provode se kao individualna nastava.
Cilj kolegija Istražiti sve elemente kreiranja u području visoke mode.Koristeći iskustva poznatih kreatora visoke mode formirati individualni kreativni pristup i sagledati sve aspekte koji bi rezultirali unikatnim odjevnim predmetom.
Literatura potrebna za ispit Bertin,Celia:Haute Couture, Paris 1956.
Bradfield, Nancy: Costume in Detail,1730-1930.,London 2.,1981
Balmain, Pierre: My Years and Seasons, Paris 1968.