Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje visoke mode II

Suradnici: ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Kreiranje ženske i muške visoke mode. Kreiranje unikatnih odjevnih kompozicija akceptirajući atribute visoke mode kao npr. glamour, elegancija, extravagantnost, unikatnost, exskluzivnost, savršenstvo kroja i linije, naknadna umjetnička obrada tekstila i sl. Kreiranje za imaginarne ili stvarne osobe.
Cilj kolegija Osposobiti studenta za kreiranje i realizaciju unikatnih odjevnih kompozicija u suvremenoj visokoj modi.
Literatura potrebna za ispit Bertin,Celia:Haute Couture, Paris 1956.
Givenchy, Hubert de:The Elegant World of Givenchy, Tokio 1982.
Poiret, Paul: Les Choses de Paul Poiret vues par Georges Lepape, Paris1911.
Miyake, Issey: Body Works, London, Tokio 1983.