Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Kulturalna antropologija
 
 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad, sudjelovanje u predavanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Suvremena antropologijska shvaćanja kulture; Kulturalna antropologija i kulturalni studiji; Epistemologija i etnografijske metode; Nove paradigme; Hibridizacija kulture; Cross over procesi i transnacionalni identiteti; Kulturalno prevođenje; Raspukline između kultura; Intekulturalnost, multikulturalizam i dijalozi između kultura; Različita shvaćanja i utemeljenje kulturalne antropologije; Pojmovi razlike i konstrukcije društvenoga; Kulturalni studiji - diskursi moći i poredak europocentrizma; Moda kao složeni proces stvaranja novih identiteta.
Cilj kolegija Uvođenje u znanstveni diskurs kulturalne antropologije kao nove društvene znanosti interdisciplinarnog karaktera u razumijevanju suvremenih fenomena kulture, identiteta i društvenih struktura. Kroz interaktivni rad pristupnika s profesorima putem seminara i radionica nastoji se stvoriti pouzdani terminološki i spoznajni uvid u stanje kulturalnih studija danas i problema ljudske intersubjektivnosti u dijalogu kultura Zapada i Trećeg svijeta. Predmet razvija kritičko razumijevanje i interpretaciju paradigmi u doba relokacije kultura i globalizacije.
Literatura potrebna za ispit Geertz, C., The Interpretations of Culture, London, 1975.
Gofmann, E., The Presentation of Self in Everyday Life, New York, 1959
Bhabha, H., The Location of Culture, London-New York, 1994.
Clifford, J./Marcus, G. (ur.), Writing Culture, Berkeley, 1986.
Appadurai, A., Modernity at Large, Minneapolis, 1996.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info