Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće I

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (1+4+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Lokovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u kreiranje odjeće prema načelima iz teorije vizualnog jezika. Postupno razvijanje vizualne osjetljivosti za odjevne oblike. Proces od plošnog do plastičnog likovnog mišljenja. Prikazan različitim grafičkim slikarskim i kombiniranim likovnim tehnikama.
Cilj kolegija Kroz predmet se razvija svijest o građi likovnog djela i odjeći kao 3D opredmećenju ideje izvedeno različitim likovnim tehnikama.
Literatura potrebna za ispit Ambrus Victor: Crtanje ljudskog lika, Duševi? & Kršovnik d.o.o Rijeka, 1997
Blanka Žakula: Etno frizure Hrvatske, Kulturni centar Gatalinci, Vinkovci, 2006
Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Razna literatura i časopisi iz područja umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna koline i oblikovanja tek. i odj.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.