Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno istraživanje povijesti visoke mode

Nositelji Nina Režek-Wilson, prof.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 30
ECTS 2
Provjera znanja kolokvij, seminar
Preduvjet za ispit Seminarski rad i mapa s crtežima.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Kroz povijesni pregled od Worthovih dana do danas likovno se rekonstruira odjeća visoke mode, a kroz izabranu temu u seminaru student istražuje vrijeme i kreatora.
Cilj kolegija Cilj ovog kolegija je da kroz povijesni pregled svjetskih kreatora visoke mode i njezine likovne rekonstrukcije student dobije podlogu za svoj kreativni razvoj.
Literatura potrebna za ispit Radical Fashion ,Claire Wilcox,V&E Publications
Black in Fashion,Valerie Mendes,V&E Publications
Fashion,The collection of the Kyoto Costume Institute