Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno istraživanje suvremenih tekstilija

Nositelji Nina Režek-Wilson, prof.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit mapa sa crtežima i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Proučavanjem suvremene tekstilne umjetnosti i istraživanjima u novim tehnologijama studentima se putem projekata i individualnim radom s mentorom omogučuje razvoj vlastite kreativnosti.
Cilj kolegija Cilj je omogućiti studentima što više samostalnog rada putem projekata koji istražuju suvremena kretanja u tekstilnoj umjetnosti.
Literatura potrebna za ispit Textile forum,english edition ISSN 1431-3529
Surface design,Silex Enterpriseand Printingcilj