Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Prezentacija I

Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Analiza, razrada i razvijanje kreativnosti kod pripreme i prezentacije 2D i 3D prikaza tekstila.
Cilj kolegija Kolegij daje studentu uvid u mogućnosti pripreme i realizacije prezentacije 2D i 3D prikaza tekstila. Kroz savladavanje kolegija bit će u mogućnosti ostvariti bolju prepoznatljivost u javnosti i postići maksimum primjećenosti i kvalitete prikaza svog umjetničkog izraza.
Literatura potrebna za ispit The Effective Advertiser - Tom Brannan
Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business
Izbor članaka iz domaće i inozemne literature – Communication Arts