Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Prezentacija II

Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Analiza i razrada realizacije kanala, sredstava i lokacija za postizanje bolje primjećenosti i prepoznatljivosti umjetničkog izraza tekstilnog umjetničkog djela.
Cilj kolegija Kolegij daje studentu uvid u mogućnosti pripreme i realizacije prezentacije 2D i 3D prikaza tekstila. Kroz savladavanje kolegija bit će u mogućnosti ostvariti bolju prepoznatljivost u javnosti i postići maksimum primjećenosti i kvalitete prikaza svog umjetničkog izraza.
Literatura potrebna za ispit The Effective Advertiser - Tom Brannan
Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business
Izbor članaka iz domaće i inozemne literature – Communication Arts