Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Projektiranje struktura tkanina

Nositelji dr. sc. Željko Penava, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Projektiranje tkanina s posebnim efektima otkanih temeljnim i izvedenicama temeljnih vezova. Analiza parametara osnove i potke i njihov utjecaj na izgled i konstrukciju tkanine. Mogućnosti uzorkovanja tkanina po osnovi uvjetovana pripremom osnove i uzorkovanja po potki uvjetovana mehanizmima tkalačkih strojeva. Analiza i projektiranje žakardskih tkanina za različite namijene. Analiza konstrukcijskih parametara tkanina u funkciji tkalačkog stroja. Projektiranje tkanina s više sustava niti u osnovi i u potki, te praćenje procesa izrade takvih tkanina. CAD-CAM sustav u tkanju, i njegova praktična primjena u samostalnom projektiranju tkanina.
Cilj kolegija Razvijanje sposobnosti da se na temelju minimalnih zadanih parametara projektiraju najsloženije vrste tkanina. Usvajanje znanja kako se analizom konstrukcijskih parametara tkanine određuju potrebni elementi u procesu izrade tkanine. Samostalna izrada tkanine prema zadanim parametrima i uporabnim vrijednostima, temeljem usvojenog znanja o načinu korištenja CAD-CAM sustava.
Literatura potrebna za ispit S Adanur: Handbook of Weaving, Sulzer Textil Limited Switzerland, Technomic publishing Company, inc., U.S.A. 2001.
H.U.Kuhtz, J.Dostmann: Handbuch der Textilwaren 1, Web Fachbuchverlag Leipzig, 1972.
P.R. Lord, M.H. Mohamed: Weaving: Conversion of Yarn to Fabric, Merrow Tehnical Library, England, 1982.
Časopisi: Tekstil, Textil Research Journal, Journal of the Textile Institute, International Textile Buletin, Melliand Textilberichte.