Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalni sustavi za visoku modu

Nositelji dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta CAD sustavi za oblikovanje visokomodne odjeće. Uspostava baza poadataka krojnih dijelova. Računalna konstrukcija visokomodne odjeće. Sinteza CAD sustava s aspekta antropometrijskih normi i 3D tjelesnih skenera. Računalno modeliranje visokomodne odjeće. Krojne slike visokomodne odjeće. CAM sustavi za tehnološke procese iskrojavanja, šivanja i dorade visokomodne odjeće.
Cilj kolegija savladavanje obilježja i praktrične uporabe CAD sustava za oblikovanje, računalnu konstrukciju i modeliranje visokomodne odjeće, te CAM sustava za integrirane sustave proizvodnje, kako bi studenti stekli sva potrebna znanja načina funkcioniranja i uporabe CAD/CAM sustava u procesima proizvodnje visokomodne odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, ISBN 953-96183-9-8, UDK 681.3:687(075.8), 188 str.
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranje odjeće,ISBN 953-96408-1-4, UDK 687.1(075.8), 337 str.
D. Rogale, S. Petrak: Inkrementalna metoda automatske računalne konstrukcije krojeva odjeće,Tekstil, 49 (2000), 8; 411-419
Rogale D., Petrak S. Mandekić-Botteri V.: Method of Transforming 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC&DC, 2004, 586-593
Bogović S., Rogale D.: Modelling Garment Cutting patterns Using Matrix Transformations, ITC&DC 2002, Dubrovnik,Croatia, 341-346