Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Realizacija umjetničkog objekta u tehnici tkanja

Nositelji dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Projektiranje tkanine i tapiserija prema vlastitom crtežu ili slici. Analizom parametara osnove i potke i to gustoće, finoće, sirovinskog sastava i boje napraviti sve pripreme za tkanje. Istio tako prema načinu i uvijetima tkanja prilagoditi vrste i količinu pređe za osnovu i potku. Poredak boja po osnovi i potki izraditi prema mogućnostima tkalačkog stroja ili tkalačkog stana. Prema crtežu ili slici procijeniti način izrade tkanine ili tapiserije i nakon toga preći u realizaciju izrade.
Cilj kolegija Razvijanje sposobnosti projektiranja tkanina prema umjetničkom objektu. Usvajanjem znanja analize konstrukcijskih parametara tkanine i tehničko-tehnološkog procesa izrade doći do toga da se što približnije slika prenese na tkaninu ili tapiseriju.
Literatura potrebna za ispit S.Kovačević: Priprema pređe, prematanje pređe i priprema za tkanje i pletenje, Sveučilišnu udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet,Zagreb,2002.
S.Adanur: Handbook of Weaving, Sulzer Textil Limited Switzerland, Techonomic publishing Company, inc., U.S.A. 2001.
Časopisi: Tekstil, Textil Research Journal, Journal of the Textile Institute, International Textile Buletin, Melliand Textilberichte
S. Kovačević, K. Dimitrovski, J. Hađina: Procesi tkanja, Sveučičišni udžbenik (u procesu recenziranja), Tekstilno-tehnološki fakultet, 2005.