Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Semiotika i vizualne komunikacije

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Pojam semiotike i vizualnih komunikacija; Kulturalni sustavi i interprretacije slike; Označitelj i označeno; Kognitivna i perceptivna kultura modnog dizajna; Semiurgija modnog govora i tvorba slikovne poruke; Semiotika i vizualna kultura u digitalno doba.
Cilj kolegija Upoznavanje sa znanstvenim spoznajama i suvremenim istraživanjima odnosa semiotike i vizualnih komunikacija na području suvremene mode. Intermedijalnost i transmedijalnost mode kao sustava znakova u vizualnoj kulturi zahtijeva produbljenu analizu kodiranja i dekodiranja modnih ""brandova"" u svijetu horizontalne i vertikalne komunikacije između korporacija, medija i korisnika. Predmet razvija kognitivne sposobnosti pristupnika u prepoznavanju semiotičkih sustava kulture kao mode i mode kao vizualne kulture postmoderne.
Literatura potrebna za ispit Nöth, W., Priručnik semiotike, Zagreb, 2004.
Eco, U., U potrazi za savršenim jezikom, Zagreb, 2004.
Petersson, R., Visual Information, New York, 1993.
Berger, J., The Ways of Seeing, London, 1994.
Barthes, R., The Fashion System, 1985.