Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće IV

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 8
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Poticanje studenata na uključivanje u globalne inovcije u području kretivnosti. Naglašavanje artificijelnosti pri stvaranju odjevnih kompozicija u svrhu maksimalnog oslobađanja imaginacije.
Cilj kolegija Predmet razvija opću senzibilnost za likovno i specifičnu kreativnost za odjevne oblike i kompozicije te postaje kompetent za stvaralaštvo u matičnim i srodnim područjima.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.