Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Struktura i svojstva bojila

Nositelji dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Obojenost kao funkcija kemijske građe organske molekule. Apsorpcija svjetlosti i elektronski prijelazi u molekuli (kvantno-kemijska teorija). Radijacijska i neradijacijska relaksacija molekule. Osnove fotokemije. Kemijska konstitucija i načini deaktivacije apsorbirane energije. Podjela bojila prema kemijskoj strukturi. Utjecaj otapala i pH na obojenost. Utjecaj supstituenata na konfiguraciju kromofornog sustava, tj. na obojenost organske molekule. Fotokemijske transformacije i degradacije bojila. Degradacija bojila pod utjecajem atmosferilija (UV zračenje i ozon). Analiza, ekologija i toksikologija bojila.
Cilj kolegija Povezivanje općih znanja o građi bojila kao organskih molekula s njihovim fizičko-kemijskim svojstvima.
Literatura potrebna za ispit H. Zollinger, Color Chemistry, VCH, Weinheim, 1991.
A. T. Peters, Modern collorants, Syntheses and Structure, John Wiley & Sons, New York, 1994.
A. Reife, H. S. Freeman, Enviromental Chemistry of Dyes and Pigments, John Wiley & Sons, New York, 1996.