Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnički tekstil u separacijskim procesima

Nositelji dr. sc. Maja Somogyi Škoc, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Klasifikacija i teorija separacijskih procesa; stacionarni i nestacionarni procesi separacije; uloga tehničkog tekstila u procesima mehaničkog, masenog i toplinskog transporta; karakteristike i mogućnosti objektivnog vrednovanja tehničkog tekstila u procesima membranske separacije, dreniranja, filtriranja, apsorpcije, zvučne izolacije za primjenu u medicini, industriji, graditeljstvu, zaštiti okoliša.
Cilj kolegija Upoznavanje s novim vrstama i mogućnostima primjene tehničkih tekstilija. Razvijanje kritičkog stava i osposobljavanje za pravilan i svrsishodan pristup pri odabiru novih materijala za ciljanu primjenu.
Literatura potrebna za ispit Edited by R W Sarby: Geosynthetics in civil engineering, The Textile Institute, Woodhead Publishing Limited, 2007
A. R. Horrocks, S. C. Anand: Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, Wiley-VCH, Weinheim 2003
Xiaoming Tao: Smart Fibres, Fabrics and Clothing, Woodhead Publishing, 2001