Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnologija izrade visokomodne odjeće

Nositelji dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij Visoka moda - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Tehnička priprema izrade visokomodne odjeće. Ustroj konstrukcijske, operativne i tehnološke pripreme. Odabrana poglavlja tehnoloških procesa krojenja, šivanja i dorade visokomodne odjeće. Tehnološki sustavi za njihovu izradu. Ustroj, sadržaj i povezanost elemenata tehničko-tehnološke dokumentacije i metode računalne pohrane podataka za izradu visokomodne odjeće.
Cilj kolegija Savladavanje potrebnih znanja iz područja tehnoloških procesa izrade visokomodne odjeće, kako bi studenti stekli potrebna znanja materijalizacije svojih idejnih projekata.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, ISBN 9958-624-08-7, 2001.
D. Rogale. S. Petrak: Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48, (1999.), 8, 397-410
D. Rogale, Z, Dragčević, Z. Orehovec, S. Firšt Rogale: Inteligentna odjeća-razvoj i vojna primjena (I), Hrvatski vojnik, 13 (2003), 102, 22-27
D. Rogale, Z, Dragčević, Z. Orehovec, S. Firšt Rogale: Inteligentna odjeća – razvoj i vojna primjena (II), Hrvatski vojnik, 14 (2004), 103, 14-19
D. Rogale, Z, Dragčević, Z. Orehovec, S. Firšt Rogale: Inteligentna odjeća – razvoj i vojna primjena (III), Hrvatski vojnik, 14 (2004), 104, 22-27