Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilna radionica I

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Studij Umjetnost tekstilom - poslijediplomski specijalistički
Satnica 45
ECTS 5
Provjera znanja seminar
Preduvjet za ispit Redovno pohađanje nastave i likovna mapa.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Okvirni sadržaj predmeta Umjetničko djelo, tekstil kao umjetnički medij, korištenje tekstilnih materijala i tehnika: tradicionalnih, suvremenih i alternativnih. Istraživanje i eksperimentiranje s tehnikama i materijalima. Izvori ideja i njihovo poticanje. Izvedba u materijalu, korištenje specifičnih tehnika u odnosu na ideju koja se realizira.
Cilj kolegija Spoznavanje tekstila kao medija koji se koristi u umjetničkom stvaranju. Traženje osobnog umjetničkog izraza kroz tekstilni medij u 2 dimenzije i kroz praktični rad s materijalima.
Literatura potrebna za ispit Constantine & Reuter: Whole Cloth
Svu ostalu literaturu mentor prilagođava individualnim interesima svakog specijalizanta.