Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija mode

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij Teorija mode i dizajn tijela - poslijediplomski
Satnica 45
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad, sudjelovanje u predavanjima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Povijesni nastanak odjeće i modne odjeće; Odnos spram tijela i odjeće; Suvremene transformacije tijela (kiborgizacija, genetski inženjering, kloniranje, tijelo i spol, estetika tijela, fragmentarnost tijela, tijelo i virtualni prostor); Pregled teorija mode; Suvremene estetike mode; Estetiziranje svijesti i estetika spektakla; Novi estetski hedonizam i stilovi života; Oslobođena moda; Modno disponiranje tijelom i spolnim obilježjima; Style-Surfing; Logika modnih promjena; Moda, osoba i identitet.
Cilj kolegija Nakon upoznavanja s pojmom i fenomenima mode tijekom diplomskog studija pristupnika valja usmjeriti na cjelovita razmišljanja o modnom fenomenu suvremenosti. Za osposobljenost za samostalno praćenje i istraživanje modnih pojava, trendova, logike promjena, vrednovanja mode itd., nužno je upoznavanje sa suvremenim kretanjima u društvu, medijima, umjetnosti. Cilj je razvijanje samostalnog kritičkog razmišljanja o suvremenom sklopu života i njegovim antropologijskim, sociologijskim i filozofijskim temeljima.
Literatura potrebna za ispit Malcolm Barnard, Fashion as Communication, Routledge, London,  2001
Galović, M., Moda: Zastiranje i otkrivanje, Zagreb, 2001.
Cvitan-Černelić,M./Bartlett, Gj./Vladislavić,A.T. (prir.), Moda: Povijest, sociologija i teorija mode, Zagreb, 2002.
Bartlett, Gj. (prir.), Tijelo u tranziciji, Zagreb, 2000.
Barthes, R., The Fashion System, New York, 1985.
Lipovetzky, G., L'empire de l'ephemere, Paris, 1987.