Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorijske analize pletiva i procesa pletenja

Nositelji dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Geometrija kulirne i osnovine pletene strukture. Utjecaji procesa pletenja na parametre pletiva. Utjecaji pletenja i strukture pletiva na relaksaciju, skupljanje i dimenzijsku stabilnost pletiva. Utjecaji pletenja i struktura pletiva na jednoosno i višeosno rastezanje pletiva, vlačnu čvrstoću, trganje, sferno trganje, anizotropiju pletiva.
Cilj kolegija Svrha je ovog predmeta dati studentima temeljni okvir istraživačkog rada u području pleteštva i tako pojačati praktičnu primjenu znanstvenih istraživanja u proizvodnji.
Literatura potrebna za ispit D.J. SPENCER: Knitting Technology, Pergamon Press Oxford, England, 1989.
S. RAZ: Warp Knitting Production, Melliand Textilberichte GmbH
Članci iz časopisa Tekstil, Textile Research Journal, Journal of the Textile Institute