Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Udobnost tekstila i odjeće i mogućnosti vrednovanja

Nositelji dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Fenomenologija udobnosti tekstila i odjeće – fiziološka, fizikalno-kemijska i psihološka komponenta udobnosti. Sustav ljudsko tijelo/odjeća - značenje fizikalnih procesa u odjeći i okolici, fizioloških procesa u tijelu i neurofizioloških procesa odgovornih za osjećaj udobnosti (neudobnosti). Značenje mikroklime između tijela i odjeće za osjećaj udobnosti; ključni faktori: upijanje, prijenos i propusnost vlage i vode, toplinska provodnost, propusnost zraka; karakteristike dodira vlakana i materijala s kožom, statički elektricitet. Nova vlakna i tekstilne strukture za udobanu odjeću, višeslojni multifunkcionalni materijali, mehanizmi djelovanja.Indirektne i direktne metode i postupci ispitivanja i ocjenjivanja udobnosti tekstilija za odjeću (Human Perception Analysis - HPA).
Cilj kolegija Sagledavanje udobnosti odjeće na temelju znanstvenih spoznaja o fenomenologiji udobnosti, ključnim utjecajnim faktorima mikroklime, svojstvima vlakana i tekstilnih struktura.Upoznavanje razvoja metodike objektivnog vrednovanja složenih svojstava izrazito subjektivnog doživljaja.
Literatura potrebna za ispit Li,Y: The Science of Clothing Comfort, Textile Progress Vol. 31 Nos 1/2
B. Ying at al:Assessing the performance of textiles incorporating phase change materials, Polymer Testing, Vol 23, Is. August 2004.
Broega A.C. at al: Comfort evaluation: a fundamental parameter in textile quqlity control, 2th ITC&DC, Dubrovnik 2004.