Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Upravljački sustavi s mikropneumatikom

Nositelji dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor
dr. sc. Goran Čubrić, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Položeni predmeti vezani za automatizaciju i pneumatiku
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Pregled različitih rješenja pneumatskih minijaturnih (nano i piko) pneumatskih elemenata (fludičkih), teorija njihovog funkcioniranja, simbolika, matematički modeli sustava upravljanja, prim,jena mini-pneumatskih elemenatu u upravljanju, problemi i prednosti, primjena na tekstilnim inteligentnim proizvodma, primjena u upravljačkim sustavima strojeva i automatiziranih linija za proizvodnju odjeće.
Cilj kolegija Upoznavanje s minijaturnim (nano i piko) pneumatskim (fluidičkim) elementima i izrada shema upravljanja s tim elementima temeljem kombinacijskih i sekvencijskih logičkih jednadžbi. Prikazati primjenu na inteligentnim odjevnim i drugim predmetima izrađenim od tkanina. Također upoznati se s parvacima razvoja i primjene tih upravljačkih sustava na strojevima za proizvodnju odjeće.
Literatura potrebna za ispit Foster K., Parker G.A.: Fluidics, Components & Circuits, Wiley&Sons Ltd London 1970
McCloy D., Martin H.R.: The control of fluid power, Logman Ltd, London 1973
Multrus V.: Pneumatische Logikelemetne und Steuerungs-Systeme, Krausskopf-Verlag, Mainz 1970
Helm L.,Marton J.: Einfuerung in die Fluidik, Oldenbourg, Muenchen-Wien 1971.
Publikacije: Trends in Automation (Festo), Inovations (Festo), Pneumatic Words (Festo) i drugi