Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vlakna iz biorazgradivih polimera

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit Vlakna I
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Ciljevi i izazovi biorazgradivih polimera za primjenu u bio-inženjerstvu. Sistematizacija prirodnih i sintetskih biorazgradivih vlakana prema kemijskom sastavu i karakterističnim svojstvima. Konvencionalna i nekonvencionalna biorazgradiva vlakna iz polisaharida, proteina, poliuretana, polietera, poliestera i polianhidrida. Vlakna iz biomase, vlakna proizvod plijesni i insekata. Vlakna proizvod genetski modificiranih organizama. Dobivanje, struktura i karakterizacija biopolimera. Mogućnost programiranja odnosa struktura/svojstvo. Predvidljiva svojstva biorazgradivih vlakana. Stabilnost i čimbenici razgradnje vlakana. Metode evaulacije razgradivosti vlakana. Uporabna svojstva i primjena biorazgradivih polimera i vizija budućeg razvoja vlakana za biorazgradive proizvode.
Cilj kolegija Razvija se kritički stav prema raznim novim vrstama biorazgradivih vlakana. Suvremen pregled nad nekonvencionalnim izvorima vlakana, mogućnost njihove proizvodnje i njihova svrsishodnost. Stečena znanja se mogu primijeniti za izradu koncepta ili pokretanje zadatka koji će generirati nova znanja, primjene i razumijevanje u području tekstilstva.
Literatura potrebna za ispit Blackburn R. S.: Biodegradable and sustainable fibres, Woodhead Publishing Limited , UK, 2005
čunko R., Andrassy M.: Fibres (Vlakna), Sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., čakovec, 2005