Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Zaštita intelektualnog vlasništva

Nositelji dr. sc. Željko Bihar, doc.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit
Preduvjet za ispit uspješan seminar


Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta 1. Uvod u intelektualno vlasništvo
2. Razlika između industrijskog vlasništva te autorskih i srodnih prava
3. Patenti; Žigovi; Dizajn – poluge za razvoj SME
4. Patent – pravni aspekti
5. Patent – tehnički aspekti; pretrage baza podataka
6. Žigovi – pravni aspekti
7. Žigovi – pretrage baza podataka
8. Žigovi - nestandardni žigovi
9. Industrijski dizajn – pravni aspekti
10. Industrijski dizajn – tehnički aspekti; pretrage baza podataka
11. Računalni programi
12. Autorska i srodna prava
13. Poslovna tajna
14. Vrijednost intelektualnog vlasništva
15. Poslovna inteligencija i intelektualno vlasništvo
Cilj kolegija Osposobiti polaznike za prepoznavanje različitih oblika intelektualnog vlasništva; provjeru statusa vlasništva; razumijevanje potencijalnog problema u poslovanju s intelektualnim vlasništvom.
Literatura potrebna za ispit Ž. Bihar „Intelektualno vlasništvo, poslovno sredstvo za male i srednje tvrtke, Tekstil 60 (8) 338-353 (2011)
Tihomir Katulić: "Uvod u zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj; CARNET
WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK; WIPO Publication No. 489(E); ISBN 978-92-805-1291-5
WHAT IS INTELLECTUAL PROPERTY; WIPO Publication No. 450(E); ISBN 978-92-805-1555-0
UNDERSTANDING INDUSTRIAL PROPERTY; WIPO Publication No. 895(E); ISBN 978-92-805-1257-1