Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Računalna konstrukcija odjeće

Nositelji dr. sc. Slavica Bogović, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo