Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Upravljanje marketingom tekstila i mode
 
 
Nositelji dr. sc. Ivan Novak, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Pored klasi?ne mogu?nosti polaganja ispita (usmeno ili pismeno), studenti ostvaruju pravo na polaganje ispita i putem kolokvija. Uvjet za pristupanje ispitu je prisustvovanje na predavanjima i seminarima, izra?en seminarski rad i aktivno sudjelovanje u nastavi.
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Osnove marketinga (Pojmovno odre?enje i bit marketinga, Tipologija i morfologija tržišta, Teorijska polazišta marketinga) 2. Upravljanje marketingom i suvremeni oblici primjene marketinga 3. Tržišno orijentirane strategije marketinga, planiranje, primjena i kontrola 4. Istraživanje tekstilnog i modnog tržišta i marketinški informacijski sustav 5. Analiza tekstilne i modne industrije
Cilj kolegija Upoznavanje s polazištima u današnjim globalizacijsko-tržišnim kretanjima, posebice u tekstilnoj i modnoj djelatnosti te marketinškim pristupom, koji polazi od jasnog postavljanja ciljeva u odvijanju poslovne aktivnosti. Upoznavanje s marketinškom koncepcijom i stjecanje kompetencija za upravljanje marketingom u tekstilu i modi, pomo?u upoznavanja s razli?itim teorijama, metodama, tehnikama i vještinama upravljanja, odnosno istraživanjem, analiziranjem, planiranjem, primjenom, kontroliranjem i organiziranjem.
Literatura potrebna za ispit Philip Kotler: Upravljanje marketingom: analiza, planiranje, primjena i kontrola, 9. izdanje, Mate, Zagreb, 2001., ISBN 953-6070-65-0
Gini Stephens Frings: Fashion from concept to consumer, 7. izdanje, Prentice-Hall, New Jersey, 2002., ISBN 0-13-033571-1
Zlatko Drvar: Marketing tekstilne i odjevne industrije, Zagreb, Samobor, 1985.
Dopunska literatura Skupina autora: Marketing, urednici: Jozo. Previši? i ?ur?ana. Ozreti?-Došen, Adventa, Zagreb, 2004.


Marin. Buble: Management, Sveu?ilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, (1993./2003.),

 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info