Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Normizacije u odjevnoj tehnologiji D

 Info > kolegij: Normizacije u odjevnoj tehnologiji
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Suradnici: dr. sc. Alica Grilec, doc.
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 2
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Nema
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta NORMIZACIJA KVALITETE: Pojam i definiranje norme i normizacije. Povijest normizacije. Vrste normi. Hijerarhija normi. Međunarodna organizacija za normizaciju «ISO». Usvajanje i sadržaj međunarodne norme. Međunarodne norme za kvalitetu. Upravljanje kvalitetom. Uloga i zadaća Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo Republike Hrvatske. Posebnosti normi u odjevnoj industriji.
Cilj kolegija Studenti usvajaju opće vještine potrebne za obavljanje poslova managera kvalitete u raznim organizacijama a posebice u odjevnoj industriji , kao i specifična znanja nužna za poznavanje i shvaćanje procesa normizacije, kao i rada organizacija i zavoda zaduženih za normizaciju.
Literatura potrebna za ispit Lazibat T., Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom (2005), Sinergija, Zagreb.
Dopunska literatura Gryna F., Juran M., Planiranje i analiza kvalitete (2002.) Mate, Zagreb.