Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kontrola onečišćenja zraka u tekstilnoj proizvodnji

Nositelji dr. sc. Drago  Katović, prof. emeritus
dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kategorije zagađenja zraka. Emisije iz tekstilne proizvodnje. Kontrola otpadnog zraka tijekom procesa oplemenjivanja. Toksičnost razgradnih produkata. Problematika slobodnog formaldehida u procesima oplemenjivanja tekstila. Mehanizmi oslobađanja slobodnog formaldehida u vodi i zraku. Utjecaj parametara obrade na smanjenje emisija. FTIR identifikacija razgradnih plinova nastalih pirolizom uzorka. Mjerenje nastajanja čestica prašine s površine tekstilija.
Cilj kolegija Znanstveni pristup studenata rješavanju ekološkog problema emisije štetnih tvari u okviru cijeloživotnog ciklusa tekstilija.
Literatura potrebna za ispit Znanstveni radovi iz odgovarajućeg područja objavljeni u časopisima:
Textil Research Journal, Journal of Society of Dyers and Colourists,
Tekstil, Cellulose, Polymer Degradation and Stability...
Šarić M. Onečišćenje u okolišu-ocjena izloženosti i zdravstveni učinci, Medicina rada i okoliša, Medicinska naklada, Zagreb 2002.