Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Sofisticirani pristup proizvodnje odjeće i obuće

Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Preduvjet za ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Razvoj i primjena nove proizvodne filozofije s implementacijom nužnih znanstveno-stručnih znanja u proizvodnoposlovnom sustavu. E-trening i izobrazba potrebna za ovladavanje novih znanja i tehnologija. Sofisticirani pristup i metodologija unaprjeđenja proizvodnje odjeće. Suvremeni aspekti tehničke pripreme. Planiranje, kontrola ukupnih proizvodnih procesa. Metode za povećanjem proizvodnosti i apsolutne kvalitete. Izrade proizvoda. Motivacijski faktori. Komunikacijski procesi. Kompletno sagledavanje i međusobno proučavanje važnih aspekata u sustavu:planiranje kolekcije, izrada prototipova, propisnika, konstrukcija, dizajna i marketinga. Oblikovanje ciljeva i efikasno provođenje.Izobrazba proizvodnog menadžera.
Cilj kolegija Kompletna izobrazba u znanstveno smislu potrebu za upravljanje i rukovođenje u složenim uvjetima proizvodnje odjeće. Tehničko tehnološke osnove suvremene industrijske proizvodnje odjeće.
Literatura potrebna za ispit Rogale, D., Ujević, D., Firšt Rogale, S., Hrastinski, M.: Procesi proizvodnje odjeće, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011., ISBN 978-953-7105-32-7
Ujević, D. et al.: Theoretical Aspects and Application of Croatian Anthropometric System, Faculty of Textile Technology University of Zagreb, Zagreb, 2010, ISBN 978-953-7105-28-0
Lazibat, T.: Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb, 2005., ISBN 953-6895-21-8