Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Metodologija računalnog dizajna eksperimenta

Nositelji Doc. dr. dr. sc. mag. dipl. ing. Iva Rezić, izv. prof.
Studij Tekstilna znanost i tehnologija - poslijediplomski
Satnica 30
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit, seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kompleksni sustavi. Osnovni pojmovi u statističkoj analizi. Osnove rada u računalnom programu „Dizajn eksperimenta“. Faktorski dizajn. Puni i frakcijski faktorski dizajn eksperimenta. Metode optimiranja. Metoda odzivnih površina (RSM). Mješoviti dizajn. Centralni kompozitni dizajn, Box-Behnken dizajn. Odabir optimalnog dizajna eksperimenta. Komplekni sustavi i primjena optimalnog dizajna u realnom sustavu (modnom dizajnu, odabiru motiva i boje u dizajnu tekstila, optimiranju procesa, izradi tekstilnog materijala, ispitivanju materijala, predviđanju ponašanja kemijskih sustava, kemijskoj analizi i dr.).
Cilj kolegija Ovladati statističkom metodom dizajna eksperimenta te primijeniti stečena znanja u dizajnu tekstila, izradi tekstilnih materijala, kemijskoj analizi, analizi tržišta i drugim interdisciplinarnim područjima.
Literatura potrebna za ispit M.J. Anderson, P. J. Whitcomb, „Design of experiment (DOE) simplified, Practical Tool for Effective Experimentation“, 2nd Edition, CRC Press, Taylor & Francis, 2007
M.J. Anderson, P. J. Whitcomb, „Response surface methodology simplified, Optimizing Processes using RSM methods for Desing of Experiment,, CRC Press, Taylor & Francis, 2005
D. Grundler, T. Rolich, I. Rezić, Uvod u evolucijske algoritme, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 2012.
I. Rezić, Prediction of the surface tension of surfactants mixtures for detergent formulation using Design Expert software, Chemical Monthly 142 (2011) 1219-1225
I. Rezić, Optimization of ultrasonic extraction of 23 elements from cotton Ultrasonic Sonochemistry, 16 (2009) 63 – 69