Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu

Nositelji dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta CAD/CAM sustavi u tehničkoj pripremi u odjevnoj industriji. CAD sustavi u konstrukcijskoj pripremi. Računalno dizajniranje odjeće. Beskontaktno uzimanje tjelesnih mjera u 3D skeneru. Prilagodba skeniranih podataka spram podatkovnih baza. Gradiranje, modeliranje i transformacije krojnih dijelova na CAD/CAM sustavima. Temeljne operacije. Izrada tehničke dokumentacije. Računalna izrada krojnih slika i iscrtavanje na crtalu. Mrežno povezivanje CAD sa CAM sustavima. Prijenos podataka sa CAD sustava i daljinsko upravljanje sa CAM sustavima. CAM sustavi u tehnološkom procesu krojenja i šivanja odjeće. NC vođenje. Automatsko iskrojavanje. Automatsko šivanje. 2D šivaći strojevi. 3D šivanje i šivaći roboti.
Cilj kolegija Praktičan rad na: Suvremenom računalnom sustavu za gradiranje krojeva i izradu krojnih slika; grafičkim radnim stanicama za digitalizaciju krojnih dijelova; rafičkim radnim stanicama dizajn; rafičkim radnim stanicama konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji; 3D scanneru za snimanje tijela; crtalu računalnog sustava konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji; agregatu za iskrojavanje jednog krojnog sloja za kolekciju; agregatu za iskrojavanje malih i srednjih serija.Student dobiva spoznaje o CAD/CAM sustavima odjevne industrije, uči rad na instaliranim CAD/CAM sustavima i savladava temelje teoretskih postavki rada na CAD/CAM sustavima.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, recenzirani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, odobrenje Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u
Zagrebu broj 02/592/1-1996, od 21. ožujka 1997., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranje odjeće, recenzirani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu broj 02-607/3-2004, od 8. lipnja 2004., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Rogale D., Petrak S. et al.: Met. of Transf. 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC – 2004, Dubrovnik, Croatia
S. Petrak, D. Rogale: Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48, (1999.), 8, 397-410
J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.
Dopunska literatura S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za rač. dizajn tekstila i odjeće u teh. pripremi odj. ind., Tekstil, 45, (1996.).
D. Rogale: Savjetovanje Inteligentna proizvodnja i globalna prodaja tekstila i odjeće, Tekstil, 48 (1999), 1; 1
D. Rogale, et al.: Infor. tehn. i računalni sustavi odj. ind., 1. međ. skup Revitalizacija i modernizacija metalne ind. BiH, Bihać 1997.
D. Rogale, G. Hudec, D. Ujević, K. Hudec: Računalna izrada tehn. dok. i praćenje proizvodnje u odj. ind., Tekstil, 44, (1995.) 5, 224