Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kvaliteta tekstila i odjeće

Nositelji dr. sc. Antoneta Tomljenović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Kvaliteta; Kontrola kvalitete; Osiguranje kvalitete; Upravljanje kvalitetom. Filozofija i definiranje pojmova u skladu s proizvodno-tržišnim odnosima. Ključni čimbenici za osiguranje kvalitete tekstilnih proizvoda. Kontrola kvalitete glavnih vrsta tekstilnih proizvoda: pristup ispitivanju na uzorcima; pouzdanost ispitivanja i zahtjevi, prostor za ispitivanje i kondicioniranje. Ocjena kvalitete i ispitivanje relevantnih svojstava vlakana, pređa i plošnih proizvoda: dimenzijske i konst. karak., čvrstoća, savitljivost i elastičnost, upotrebna svojstva - udobnost, sklonost pilingu, statičkom elektricitetu, otpornost na habanje, vodoodbojnost, vodonepropusnost, otpornost na gorenje, stabilnost oblika i postojanost obojenja u uvjetima upotrebe i njege. Označivanje i deklariranje.
Cilj kolegija Dobivanje temeljnih znanja o značajkama i specifičnostima kvalitete tekstilnih materijala i proizvoda; spoznaja o potrebi objektivnog ispitivanja I vrednovanja kvalitete; ovladavanje osnovnih znanja neophodnih za osiguranje specificirane kvalitete i upravljanje kvalitetom.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko, E. Pezelj: Kvaliteta tekstilnih i odjevnih proizvoda, Tekstil, 42 (1993) 17-23
R. Čunko: Europska standardizacija kvalitete i specifičnosti tekstilne industrije, Tekstil, 41 (1992) 119-127
R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
R. Čunko: Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil, 45 (1996) 1-18
R. Čunko: Procesni pristup u upravljanju kvalitetom, Tekstil, 50 (2001) (6) 292-295
Dopunska literatura R. Čunko, E. Pezelj: Upute za vježbe (interna skripta)