Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Likovno uzorkovanje tekstila II

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave i mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Pletivo i trikotaža su teme ispitivanja raznih mogućnosti u stvaranju likovnog rješenja izrade raporta. Trikotaža kao metraža ili pojedinačni odjevni predmeti. Modni tekstil i ispitivanje trendova i boja. Student svoja tekstilna rješenja interpolira u odjevnu formu. Korištenje računalskog programa Paint shop pro.
Cilj kolegija Kolegij studentima otvara nova područja u proučavanju stvaranja tek. tvorevina. S obzirom na nove tehnike i njihove mogućnosti. Student razvija kreativnost i vlastito likovnu osobnost.
Literatura potrebna za ispit Das strickerieiwerk- Marie Schutte, Sigmund Muller Cristensen
Dictionary of needlework, Blance C. Saward