Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Matematika I

Nositelji Akademik Josip Pečarić
dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave i položen test iz elementarne matematike
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Skupovi brojeva.Elementi linearne algebre.Funkcije.Nizovi. Granična vrijednost i neprekidnost. Derivacija i njene primjene. Neodređeni integral. Određeni integral i njegova primjena.
Cilj kolegija Ovaj program daje matematičke osnove neophodne za praćenje inžinjerskih kolegija.
Literatura potrebna za ispit T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga , Zagreb
V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb
K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Matematika 1 - fakultetska skripta u e-obliku, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013
Dopunska literatura Murray, Spiegel, Advanced Mathematics for Engineers and Scientist, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Company
N. Elezović: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995