Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Medicinski tekstil

Nositelji dr. sc. Maja Somogyi Škoc, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit vježbe, referati
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uloga i značaj medicinskog tekstila u sektoru tehničkog tekstila. Područje primjene u medicini, zdravstvu i području higijene. Podjela: materijali za vanjsku primjenu kao zaštita od infekcija, sredstvo za apsorpciju krvi i eksudata, podloga za apliciranje lijekova (komprese, zavoji, flasteri); materijali za izvantjelesnu primjenu - sastavni dio aparata kao što su umjetni bubreg, jetra i pluća; ugradbeni materijali - kirurški konac, implantati (umjetne žile, zglobovi ligamenti, koža); područje brige o zdravlju i higijeni (kirurška odjeća, posteljina). Svojstva vlakana za primjenu u medicinske svrhe: apsorptivnost, čvrstoća, biorazgradljivost, antitrombogeno djelovanje, otpornost na kemikalije i mikroorganizame, mogućnost sterilizacije.Specifičnosti tvorbe i oblikovanja. Trend razvoja.
Cilj kolegija Na temelju dobivenih znanja, moguće je ocijeniti prikladnost pojedinih tekstilnih proizvoda za primjenu u medicini.
Literatura potrebna za ispit A. R. Horrocks, S. C. Anand: Handbook of Technical Textiles, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000
Izbor članaka iz časopisa Tekstil
Dopunska literatura W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, Wiley-VCH, Weinheim, 2003