Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Međunarodno tržište tekstila

Nositelji dr. sc. Zlatko Vrljičak, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položeni ispiti iz prethodne godine
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Tržište. Hrvatsko tržište s posebnim osvrtom na tržište tekstila. Europsko tržište tekstila. Svijetsko tržište tekstila. Prosječna potrošnja tekstila u Hrvatskoj, Europi i Svijetu. Područja primjene tekstilnih proizvoda. Svijetska zaposlenost i proizvodnja tekstila. Hrvatski, europski i svijetski troškovi proizvodnje tekstila. Cijena rada. Odnos cijene rada i troškova proizvodnje te prodajne cijene. Svijetske cijene vlakana, pređa, tkanina, pletiva i ostalih tekstilija. Cijene tekstilija ovisno o namijeni. Uvozi i izvozi tekstilom i odjećom u Hrvatskoj, Europi i Svijetu.
Cilj kolegija Cilj predmeta je upoznati Hrvatsko, Europsko i Svijetsko tržište tekstila s posebnim naglascima na troškove proizvodnje, radnu snagu i prodajnu cijenu tekstilnih proizvoda. Nakon položenog ispita očekuje se da student zna cijene tekstilija na Hrvatskom, Europskom i Svijetskom tržištu te da zna konkurentske strategije na području proizvodnje tekstila.
Literatura potrebna za ispit Bilen Miljenko: Tržište proizvoda i usluga, Ekonomski fakultet, Zagreb, Zagreb 2002.
Boban Ljubomir: Tržište, Školska knjiga, Zagreb 1991.
Dopunska literatura Mileta Vlatko: Gospodarska sinteza Europe, Školska knjiga, Zagreb 1993.
Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
Pertot Vladimir i Sabolić Duško: Međunarodna trgovinska politika, Narodne novine, Zagreb 2004.
Sirotković Jakov: Hrvatsko gospodarstvo, HAZU, Zagreb 1996.