Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mehanika tekstila

Nositelji dr. sc. Željko Šomođi, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Ravnotežni oblik provješenog užeta: parabolična i hiperbolična lančanica - odnosi duljine, raspona, provjesa i napetosti. Naprezanja u cilindričnim i sferičnim membranama, kut polaganja niti pri ojačavanju cijevi. Izvijanje: Eulerova formula, diskretni model, izvijanje preskokom u plitkom štapnom sistemu; deformiranje po izvijanju - prijelaz iz nestabilnog u stabilni ravnotežni položaj, pad tkanine kao problem stabilnosti. Energija deformacije, energetske metode u određivanju pomaka, primjena u modeliranju mehaničkih svojstava tkane ili pletene tekstilije.
Cilj kolegija Usvajanje sadržaja odabranih poglavlja iz mehanike tekstila. Sposobnost rješavanja jednostavnijih problema mehaničkog ponašanja tekstilija.