Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: CAD/CAM u tekstilstvu
 
 
Nositelji dr. sc. Željko Penava, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni svi predmeti iz prethodne godine
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Osnove računalnog dizajna. Računalni programi za kompoziciju listovnih i žakarskih tkanina, te razradu uzoraka pri izradi pletiva. Povezivanje dizajna tkanine na računalu sa elektronski upravljanim listovnim i žakarskim strojem. Osnovna načela pisanja upravljačkih programa za izradu metražnih pletiva. Mjerenje različitih fizikalnih parametara u procesima predenja, tkanja i pletenja računalom. Pisanje računalnih programa za izradu početka pletanja, strukturalnih uzoraka, dvobojnih i trobojnih žakar uzoraka kod pletiva.
Cilj kolegija Rad na CAD/CAM programima kog proizvodnje pređa, tkanina, glatkih i uzorkovanih pletiva, kao i primjena različitih pomočnih programa. Individualni rad na računalnim programima za konstrukciju tkanina i pletiva. Izrada individualne konstrukcije plošnog proizvoda. Različita mjerenja procesnih parametara u procesima predenja, tkanja i pletenja. Stjecanje znanja za individualni rad na strojevima upravljanim računalima u područjima predenja, tkanja i pletenja.
Literatura potrebna za ispit M.A. Hann, G.M. Thomson: The Geometry of Regular Repeating Patterns, The Textile Institute, Manchester, 1992
McCreight D J, R W Feil, J H Booterbaugh, E E Backe: Short staple spinning, Woodhead Publishing Limited, 1999
Raz S.: Flat Knitting, Bamberg 1991.
V.Orešković, J. Hađina: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Viša tehnička škola, Bihać, 1982
Dopunska literatura Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info