Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Preko 10.000 e-kolegija već u rujnu

Za akademsku godinu 2019./2020. već je u rujnu na sustavu Merlin otvoreno više od 10.000 e-kolegija, a do sada je upisano više od 3.833 nastavnika i preko 26.000 studenata.Stručnjaci Srca sudjelovali u razvoju sustava elektroničkih identiteta Sveučilišta u Mostaru

Na Sveučilištu u Mostaru 26. 9. 2019. svečano je predstavljen sustav elektroničkih identiteta u čijem su razvoju sudjelovali stručnjaci iz Sveučilišnog računskog centra Srca.Tjedan Centra za e-učenje

U tijeku je Tjedan Centra za e-učenje i do sada su održane brojne aktivnosti. Između ostalog, pogledajte o čemu se raspravljalo na okruglom stolu na temu: "Koliko smo unaprijedili nastavu u visokom obrazovanju primjenom e-učenja?".U Srcu održan radni sastanak tima ARGO u sklopu projekta EOSC-hub

U razdoblju od 23. 9. do 25. 9. 2019. u Srcu je održan radni sastanak tima ARGO koji u sklopu H2020 projekta EOSC-hub radi na razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 


 
Kolegij: CAD/CAM u tekstilstvu
 
 
Nositelji dr. sc. Željko Penava, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni svi predmeti iz prethodne godine
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Osnove računalnog dizajna. Računalni programi za kompoziciju listovnih i žakarskih tkanina, te razradu uzoraka pri izradi pletiva. Povezivanje dizajna tkanine na računalu sa elektronski upravljanim listovnim i žakarskim strojem. Osnovna načela pisanja upravljačkih programa za izradu metražnih pletiva. Mjerenje različitih fizikalnih parametara u procesima predenja, tkanja i pletenja računalom. Pisanje računalnih programa za izradu početka pletanja, strukturalnih uzoraka, dvobojnih i trobojnih žakar uzoraka kod pletiva.
Cilj kolegija Rad na CAD/CAM programima kog proizvodnje pređa, tkanina, glatkih i uzorkovanih pletiva, kao i primjena različitih pomočnih programa. Individualni rad na računalnim programima za konstrukciju tkanina i pletiva. Izrada individualne konstrukcije plošnog proizvoda. Različita mjerenja procesnih parametara u procesima predenja, tkanja i pletenja. Stjecanje znanja za individualni rad na strojevima upravljanim računalima u područjima predenja, tkanja i pletenja.
Literatura potrebna za ispit M.A. Hann, G.M. Thomson: The Geometry of Regular Repeating Patterns, The Textile Institute, Manchester, 1992
McCreight D J, R W Feil, J H Booterbaugh, E E Backe: Short staple spinning, Woodhead Publishing Limited, 1999
Raz S.: Flat Knitting, Bamberg 1991.
V.Orešković, J. Hađina: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Viša tehnička škola, Bihać, 1982
Dopunska literatura Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info