Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji

Nositelji dr. sc. Budimir Mijović, prof.
dr. sc. Željko Šomođi, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Strojni sklopovi za prijenos vrtnje, kinematičke i dinamičke zakonitosti gibanja. Ravninski mehanizmi pokretani vrtnjom i relativnim gibanjem. Kinematička analiza motornog mehanizma, četverozglobnog mehanizmai mehanizma pokretanog cilindrom metodama plana brzina i ubrzanja. Primjeri primjene u mehanizmima strojeva za predenje, tkanje, pletenje, šivanje i glačanje.
Cilj kolegija Upoznavanje s tipičnim mehanizmima u strojevima za proizvodnju tekstila i odjeće. Ovladavanje metodama kinematičke i dinamičke analize prenosnika vrtnje i ravninskih mehanizama.
Dopunska literatura Muftić: Teorija mehanizama