Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju
 
 
Nositelji dr. sc. Gordana Pavlović, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Prepruča se položiti izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije""
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Ionska, kovalentna i metalna veza. Kristalne rešetke metala, ionskih spojeva i kovalentnih. Kristalno stanje kao uređenost beskonačnog dosega. Kristalni sustavi. Simetrija kristala. Amorfne krutine. Polarnost kovalentnih spojeva i dipoli. Vodikove veze, van der Waalsove sile. Difrakcija (rentgenska, neutronska). Difrakcija kao refleksija, Braggov zakon. Difrakcija na polikristalnom i monokristalnom uzorku. Informacije koje se mogu dobiti rentgenskom difrkacijom (geometrija molekula, konformacija, kristalna struktura). Difrakcijski pokus i faze određivanja strukture tvari. Metode termičke analize (TGA, DTA, DSC). Talište i entalpija taljenja. Fazne transformacije. Termički raspad u struji kisika, dušika. Termička analiza soli, kompleksa, polimera - primjeri.
Cilj kolegija Kolegij podastire uvod i daje fizikalno-kemijsku osnovu suvremenih eksperimentalnih metoda ispitivanja građe i svojstava tvari u čvrstoj fazi. Te metode su značajne u određivanju fizikalno-kemijskih svojstava polimera i u tom smislu predstavljaju osnovu za kemiju i tehnologiju polimera, materijala i kompozitinih materijala. Kolegij je od značenja za studente koji žele usvojiti fizikalno-kemijsku osnovu izučavanja svojstava materijala u tekstilnoj tehnologiji i potencijlano nastaviti izobrazbu u okviru doktorskog studija.
Literatura potrebna za ispit W. Massa, Crystal Structure Determination, Springer-Verlag, 2000.
W. Clegg, A. J. Blake, R. O. Gould, P. Main, Crystal Structure Analysis, Principles and Practice, Oxford University Press, 2002.
Dopunska literatura izvorni znanstveni i pregledni radovi iz područja difrakacije i metoda termičke analize:
European Journal of Inorganic Chemistry, Inorganica Chimica Acta
Structural Chemistry, Polyhedron, Journal of Molecular Structure, Acta Crystallographica B, C, E, Thermochimica Acta
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info