Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Metrika boje

Nositelji dr. sc. Đurđica Parac-Osterman, prof. emeritus
dr. sc. Martinia Ira Glogar, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni ispit iz; Matematike, Fizike te završene vježbe iz predmeta
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Boja i svjetlo. Brojčano vrednovanje boje; standardni izvori svjetla, tristimulus vrijednosti boje, CIE sustav. Razlika u boji; po CIELAB sustavu, ISO standardi. Metamerija. Sustavi uređenosti boje na temelju; psiholoških atributa boje (Munsell, NCS i dr.), sustav mješanja boje svijetla i pigmenata (Pantone), objektivni sustav (CIE, RAL), za specifična područja u nesimetričnim zbirkama boja (marketinški), trodimenzionalni prikaz boja na zaslonu.Primjena kolorimetrije u praksi. Kubelka-Munkova teorija. Izrada i korekcija recepture.
Cilj kolegija Osnov metrike boje je precizno vrednovanje boje, njena reprodukcija i određivanje razlika sličnih tonova boje. U tehnološkim proizvodnim procesima kao i prilikom distribucije gotovih proizvoda, stvaranja modnih kolekcija i sl. vrijednosti razlika u boji svrstava se među čimbenike kvalitete nekog proizvoda. Instrumentalno mjerenje boje je uključeno u sve industrijske procese proizvodnje; procesi tekstilne tehnologije, dizajn, u grafici, multimedijima i dr.
Literatura potrebna za ispit D.Parac-Osterman;Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005.
H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.
J.Herak; Osnove kemijske fizike, SDC, Školska knjiga d.d. Zagreb, 2001
Dopunska literatura R.McDonald R; Colour Physics for Industry,SDC,Bradford 1997.
Wyszecki&Stiles; Color Science, J.Wiley&Sons, New York 2000.