Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Mrežno planiranje

Nositelji dr. sc. Goran Čubrić, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u planiranje, tehnika mrežnog planiranja (PERT, CPM, Transplan i Precedence dijagram),metoda ključnih događaja, određivanja kritičnih puteva, primjeri iz prakse
Cilj kolegija Sposobnost izrade mrežnog plana za zadani primjer, određivanje kritičnih linija
Literatura potrebna za ispit Brandenberger J., Konrad R., Tehnika mrežnog planiranja, Tehnička knjiga, Zagreb 1970.
Dopunska literatura Nonveiller, S., Metode mrežnog planiranja i njihova primjena u rukovođenju građenjem, GF, Zagreb, 1982.
Čala I.: Inženjerski priručnik, Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 1999.