Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Muzealizacija mode

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 2
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta U uvodnom dijelu kolegija studenti će se upoznati s literaturom koja propituje razloge zbog kojih su znanstvena istraživanja o modi, pa tako i njena muzealizacija, bili relativno dugo zanemarivani. No kako se nedavni nagli razvoj teorije mode vremenski preklapa sa razvojem teorije muzeologije, taj nedostatak ima i svojih prednosti. Neopterećene zastarjelim teoretskim modelima i već ustaljenom muzejskom praksom, recentne muzejske izložbe mode pokazuju zavidnu inovativnost i raznolikost izložbenih tema. Drugi dio kolegija biti će posvećen kritičkoj analizi odabranih muzejskih kolekcija mode te recentnih izložbi mode i popratnih publikacija, ukazujući na njihov utjecaj i pozitivan odjek u kulturnoj javnosti, ali i na neke potencijalne probleme i rasprave.
Cilj kolegija Pohađanjem ovog kolegija studenti će steći znanje o suvremenim dometima muzealizacije mode, kao i uvid u znanstvene i muzejske interpretacije mode i njene uloge u procesima modernizacije društva. Nadalje, studenti će steći vještine kritičkog čitanja literature i višeslojne kritičke analize muzejske prakse u području mode. Studenti će isto tako razvijati vještine praktičnog planiranja izložbe te pisanja prijedloga za potencijalnu izložbu mode. Stečeno znanje i moć kritičkog i analitičkog razmišljanja, kao i praktične vještine planiranja modnih izložbi, biti će studentima od višestruke koristi u kasnijim karijerama bilo kao modnih dizajnera ili teoretičara mode.
Literatura potrebna za ispit Taylor, Lou. (2004). Establishing dress history. Manchester University Press. (odabrana poglavlja)
McLeod, Mary (1994). Undressing architecture: Fashion, gender and modernity. Princeton Architectural Press.
Maroević, Ivo. (2004). Baštinom u svijet. Matica Hrvatska. (odabrani članci)
Clark, Judith. (2004). Spectre: When fashion turns back. London: V&A.
2002. The Fashion Museum: Backstage. Antwerpen.
Dopunska literatura Burke, Peter. (2003/2001). Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza. AB: Zagreb.
Wilcox, Clair. (2001). Radical fashion. London: V&A Publications.
Maison Martin Margiela (1999). Street, Vol 1 & 2.
Yamamoto, Yohji. (2005). Correspondances. A Magazine. (i drugi katalozi odabranih izložbi)