Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Nacrtna geometrija D

Nositelji dr. sc. Mirna Rodić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Redovito pohađanje nastave. Izrađeni programi.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Zlatni rez. Krivulje drugog reda. Ortogonalno (Mongeovo) projiciranje na dvije/tri okomite ravnine. Kosa aksonometrija. Perspektiva.
Cilj kolegija Razvijanje prostorne percepcije. Upoznavanje s različitim metodama prikaza 3D situacija pomoću 2D slika.
Literatura potrebna za ispit V.Szirovicza, A.Sliepčević: Nacrtna geometrija I. i II. dio, Element, Zagreb, 1997.
K.Horvatić-Baldasar, I.Babić: Nacrtna geometrija, SAND doo, Zagreb, 1997.
Dopunska literatura V.Niče: Deskriptivna geometrija I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1987.