Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje II

Nositelji Prof. likovne kulture Helena Schultheis Edgeler, doc.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 2 (0+2+0)
ECTS 1
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, mapa
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Savladavanje bazičnih crtačkih i slikarskih tehnika vezanih uz ljudsku figuru.
Cilj kolegija Razvijanje crtačkih sposobnosti u prikazivanju ljudske figure.