Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Objektivno vrednovanje tekstila i odjeće

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
dr. sc. Jelka Geršak, vanjski suradnik (prof.)
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u objektivna mjerenja i vrednovanje tekstila i odjeće. Mehanička i fizikalna svojstva tekstilnih materijala pri različitim opterećenjima i njihova uloga kod inženjerskog projektiranja i oblikovanja tekstilnih proizvoda. Opip tekstilije kao kriterij kvalitete. Objektivno vrednovanje mehaničkih i fizikalnih svojstava tekstila i kože primjenom sofisticiranih sustava KES i FAST. Utjecaj mehaničkih i fizikalnih osobina tekstilija na transformaciju iz 2D u 3D oblik, oblikovanje odjeće i na predviđanje ponašanja u procesu izrade. Odnos između parametara mehaničkih svojstava 2D tekstilije i kvalitete izgleda odjeće. Laboratorijske vježbe provode se na KES i FAST sustavu. Aplikacija rezultata mjerenja mehaničkih i fizikalnih svojstava u ocjenjivanju preradbenih svojstava tekstilne plošne tvorevine.
Cilj kolegija Dobivena saznanja daju studentu specifična znanja o mehanici tekstilija kod različitih opterećenja, posebno onih koja su važna za ponašanje tekstila u procesima izrade odjeće ili drugih tekstilnih proizvoda, a s obzirom na njihovu namjenu. Student samostalno može predvidjeti ponašanje tekstilnog materijala u realnom procesu izrade odjeće, te odabati optimalan materijal za projektiranje i izradu željenog oblika i kvalitete izgleda odjeće.
Literatura potrebna za ispit Racheel, M.: Modern Textile Characterization Methodes, Marcel Dekker Inc. USA 1995
Slater, K.: Textile Mechanics, Volumen I, The Textile Institute Manchester, Manchester 1977
Kawabata, S.: The Standardization and Analysis of Hand Evaluation, HESC, The Textile Machinery Society, Osaka, 1980
M. Bona: Textile Quality. Physical methods of product and process control. Nuova Oflito, Mappano, Torino, 1994
Sommerville, P.. Objective Measurements - mere that pretty numbers, Peoceedings of AWTA, 1998, Canberra, Australia 1998
Dopunska literatura Znanstveni radovi u Textile Reasearch Journal, International Journal of Clothing Science and Technology, Tekstil i sl.
Znanstveni radovi u: Proceedings of: Textile research symposium at Mt. Fuji, Japan, IMCEP (SI), ITC&DC (HR), AUTEX i sl.
Peirce, F.T.: The Handle of Cloth as a Measureable Quantity, Journal of the Textile Institute, 21 (1930), T377-T416