Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje povijesnog kostima

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, mapa
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Sadržaj kolegija je savladavanje i proučavanje forme, teksture i boje povijesnog kostima od antičkog razdoblja do 21. stoljeća crtačim i slikarskim tehnikama.
Cilj kolegija Kolegijem se razvijaju sposobnosti prepoznavanja i rekonstrukcije povijesne odjeće.