Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Operacije oplemenjivanja tekstila

Nositelji dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, doc.
Suradnici: dipl. ing. Zorana Kovačević, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit obavljene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Operacije mokrog oplemenjivanja tekstila. Mehaničke operacije oplemenjivanja tekstila. Termičke operacije u oplemenjivanju tekstila. Strojevi i uređaji za kontinuiranu i diskontinuiranu obradu tekstilnog materijala. Operacije kod različitih stupnjeva prerade tekstila. Stabilizacija dimenzija i oblika. Pokret materijala, pokret kupelji.
Cilj kolegija Tijekom studija student se upoznaje s operacijama i strojevima u pogonu oplemenjivanja tekstila. Kolegij omogućuje studentu razumijevanje i pravilno korištenje strojeva i uređaja u pogonu oplemenjivanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
Katović D., S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga III. Procesi suhog oplemenjivanja
Dopunska literatura Prospekti proizvođaća strojeva za oplemenjivanje.
Pojedini članci iz časopisa Tekstil
H.K.Rouette: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001